TAG STYRINGEN OVER DIN SELVKRITIK, SKYLD OG SKAM

SELVKRITIK, SKYLD OG SKAM

Føler du dig ofte som en kæmpe fiasko og som en regnorm uden rygrad, når dine gode intentioner ikke bliver til noget som helst?

Måske du føler, det virker som det “rigtige” at kritisere, bebrejde og udskamme dig selv, så du kan stramme op på den selvdisciplin, viljestyrke og handlekraft du tydeligvis mangler! Men hvor godt synes du selv den strategi virker for dig – lykkes du bedre?

Typisk er hård selvkritik, selvbebrejdelse og selvudskamning ikke særligt fremmende for yderligere positive fremskridt, varige forandringer og holdbare forbedringer – snarere tvært imod!

Måske du er hårdt opdraget, “bare” har fået skabt en dårlig vane herom eller af andre grunde tænker, at det er vejen frem, at du slår dig selv oven i hovedet, når intentionerne ikke holder?

Men prøv lige at slippe taget på din mentale “hammer”.

Du vil sandsynligvis opleve det som en mere givende strategi, at være mere accepterende over for små afvigelser fra dine planer og intentioner i livet, samt at udvise nysgerrig på evt. tendenser fx for høje forventninger og krav, og justere din slagplan til realiteterne.

Vi forandre os typisk bedst – og fastholder de positive indsatser i livet, når vi oplever positive følelser i processen, så vær din egen bedste ven, coach og mentor i processen!

SE OGSÅ: HJÆLPER DU DIG SELV SÅ GODT, SOM DU HJÆLPER ANDRE?

 

ULEMPEN VED AT VÆRE (FOR) HÅRD VED DIG SELV

At være selvkritisk, selvudskammende og selvbebrejdende kan virke som en måde at motivere dig selv til at nå dine mål og forbedre dig selv. Men i virkeligheden skaber denne type negative tilgang ofte mere skade end gavn.

Det er vigtigt at forstå, hvorfor vi ikke fremmer vores mål, resultater og forbedring ved at slå os selv i hovedet og i stedet finde en mere konstruktiv tilgang til selvudvikling.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at negativ selvsnak motiverer de færreste til at skabe forbedring. Tværtimod kan det have den modsatte effekt og føre til en følelse af magtesløshed, demotivation og en dalende tiltro til egne evner og formåen.

Når vi gentagne gange fortæller os selv, at vi ikke er gode nok, kan det føre til en følelse af resignation, der får os til at opgive vores mål i stedet for at fortsætte med at arbejde henimod dem.

SE OGSÅ: TAG EN TIME-OUT OG LÆG EN PLAN, NÅR LIVET AFSPORES

 

Negativ selvsnak føre til angst og depression

Derudover kan negativ selvsnak føre til angst og depression. Når vi gentagne gange slår os selv i hovedet, kan det føre til en negativ spiral af negative tanker og følelser, der kan påvirke vores mentale sundhed på lang sigt.

Dette kan føre til isolation og ensomhed, da vi kan have svært ved at åbne os op for andre på grund af vores negative selvsyn.

At være selvkritisk, selvudskammende og selvbebrejdende kan også påvirke vores relationer med andre mennesker. Når vi har en negativ opfattelse af os selv, kan det føre til en følelse af misundelse og jalousi overfor andre, der ser ud til at have succes.

I stedet for at slå dig selv i hovedet, bør du fokusere på at være mere venlige og støttende overfor os selv.

Vi bør anerkende vores egne styrker og positive egenskaber og tage imod vores fejl som en mulighed for læring, vækst og personlig udvikling. Ved at tage en mere positiv tilgang til selvudvikling, kan vi opnå større succes, trivsel og tilfredshed i vores liv.

SE OGSÅ: ER DU IKKE GLAD OG TILFREDS? » SÅ GØR DET HER

 

FÅ STYR PÅ DIN SKYLD, SKAM OG SELVKRITIK

[mailmunch-form id="617934"]

Skriv din kommentar her
Venligst indtast dit navn her