UNDGÅ OVERSPRINGSHANDLINGER, OG FÅ DET TIL AT SKE

UNDGÅ OVERSPRINGSHANDLINGERNE

Kom afsted og få gjort det, du har en god intention om – selv når du ikke lige føler for det i situationen » Din miniguide til at lykkes!

Du har en plan – en god intention om at gøre noget aktivt, men sidst på dagen ender du igen med, at falde i dine velkendte overspringshandlinger.

Igen mærker du utilfredsheden over dig selv. “Jeg kan da heller ikke finde ud af noget som helst!”, siger du igen skamfuldt til dig selv.

Pssst… Ro på! Det kræver accept, øvelse og gentagende justeringer, at findes din egen vej til at lykkes – ikke skyld, skam og selvkritik!

For at intentioner bliver til handling skal flere forudsætninger være tilstede, og i dagens video, dykker vi ned i vigtige beslutningspunkter, samt hvordan vi designer nogle omgivelser, der kickstarter de ønskede handlinger.

Når det, vi gør, ikke virker, må vi prøve noget andet af. Lad IKKE livets fiaskoer blive stopklodser for succes, men forbedringsinput til din plan.

SE OGSÅ: HAV EN PLAN B » LAV “HVIS, SÅ” PLANER TIL INTENTIONERNE

 

HVAD ER OVERSPRINGSHANDLINGER

At have intentioner, ønsker og mål er én ting, men at føre dem ud i livet og få dem til at ske i den virkelige verden kan være en udfordring for mange mennesker. En af de største hindringer, der står i vejen for at realisere dine intentioner, er overspringelseshandlinger.

Overspringelseshandlinger kan bedst beskrives som handlinger, der afleder dig fra at tage handlinger, der vil bringe dig tættere på dine mål og intentioner.

Disse handlinger kan tage mange former, og de kan være forskellige for hver person. Det kan være alt fra at tjekke sociale medier, rydde op i dit hjem eller andre opgaver, der ikke er vigtige på nuværende tidspunkt.

Men hvordan kan du undgå disse overspringelseshandlinger og i stedet tage handlinger, der vil føre dig nærmere dine mål og intentioner?

SE OGSÅ: Sådan undgår du overspringshandlinger og fastholder din motivation!

 

KONKRETE TIPS TIL AT LYKKES BEDRE

Identificer dine overspringelseshandlinger: Dette kræver, at du er opmærksom på dine handlinger og adfærd. Hvis du bemærker, at du ofte bliver distraheret af opgaver, der ikke er vigtige eller af sociale medier, når du skal arbejde på dine mål, så er det vigtigt at anerkende disse overspringelseshandlinger og være opmærksom på dem.

Design bedre betingelser, rammer og omstændigheder: Skab et mere optimale miljø for et uforstyrret, produktivt og overspringshandlingsfrit arbejdsmiljø. Eliminer eller bloker dig fri for distraktioner, såsom støj, kollegaer der afbryder dig og andre forstyrrelser.

Lav en struktureret plan: Fastlæg en konkret liste over opgaver, du skal udføre, eller en tidsplan for din dag, der inkluderer tid til at arbejde på dine mål og intentioner. En plan vil hjælpe dig med at strukturere din dag og holde dig fokuseret på dine mål.

Få styr på dit “HVORFOR”: Mind dig selv om, hvorfor dine mål og intentioner er vigtige, og hvordan de vil forbedre dit liv, når du opnår dem. Ved at have en positiv og meningsfuld tilgang, vil du være mere motiveret til at tage de nødvendige handlinger.

Fokuser på en opgave ad gangen: Multitasking er tidligere udråbt som noget særligt og fantastisk, men det kan være en stor hindring for produktivitet og målopnåelse. I stedet for at forsøge at gøre flere ting på én gang, så fokuser på en opgave ad gangen.

SE OGSÅ: STYRKEN AF DIT “HVORFOR”, ER AFGØRENDE FOR SUCCES

 

FÅ STYR PÅ DINE OVERSPRINGSHANDLINGER

 

[mailmunch-form id="617934"]

Skriv din kommentar her
Venligst indtast dit navn her