PARETOS 80/20-PRINCIP KAN HJÆLPE DIG TIL ET BEDRE LIV

PARETOS 80/20-PRINCIP KAN HJÆLPE DIG TIL ET BEDRE LIV
PARETOS 80/20-PRINCIP KAN HJÆLPE DIG TIL ET BEDRE LIV

Få et bedre liv med Paretos 80/20-princip

Ønsker du at leve bedre og skabe positive forandringer? Så skal du både kende og kunne omsætte Paretos 80/20-princip i din hverdag

Hvor stammer 80/20-reglen (Pareto-princippet) fra? Tilbage i 1906 bemærkede den italienske ingeniør, sociolog og økonom Vilfredo Pareto, at 20% af frugttræerne i hans have producerede 80% af frugterne.

Fænomenet fangede stor interesse hos Pareto, eftersom 80/20 fordelingen viste sig at være gældende flere steder.

Vilfredo Pareto fandt bla. ud af, at den skævdelte 80/20 fordeling også gjorde sig gældende i den italienske økonomi, hvor 80% af rigdommene tilhørte 20% af befolkningen.

SE OGSÅ: AFSLØR DINE VÆRSTE TIDSRØVERE OG FRIGIV OVERSKUD

 

Hvor gør 80/20-princippet sig gældende i vores liv?

80/20 fænomenet er relevant at have in mente, fordi det gør sig gældende i vores hverdag. I grove træk kan man eksempelvis ofte tale om følgende:

 • 80% af dine arbejdsresultater stammer fra 20% af den tid, du arbejder.
 • 20% af tøjet i dit klædeskab er det, som du bruger 80% af tiden.
 • 80% af al kriminalitet stammer fra omkring 20% af de kriminelle.
 • 20% af alle trafikanter er årsagen til 80% af uheldene i trafikken.
 • 80% af en virksomheds overskud skabes af 20% af kunderne.
 • 20% af de apps vi har på vores smartphones, benytter vi 80% af tiden.
 • osv.

SE OGSÅ: Optimer din effektivitet med fokus på den “Minimal-Effektive Dosis”

 

Hvad kan du så bruge 80/20-princippet til i din hverdag?

 • Led efter genvejene i livet fremfor at gå ad alle de traditionelle veje.
 • Læs ikke nødvendigvis en bog fra start til ende. Find de 20% der giver 80% af udbyttet.
 • Gør primært de ting som du er bedst til og uddeleger og outsource resten.
 • Find ud af hvilke 20% af en given indsats, der kan føre dig til 80% af resultaterne.
 • Prioriter at arbejde smart og effektivt fremfor bare at knokle hovedløst afsted.

SE OGSÅ: TAG STYRINGEN MED TO-DO-LISTE HACKS – DER VIRKER!

Sådan kan 80/20-princippet bruges til at blive mere positiv og glad

 • Hvilke 20% aktiviteter er årsagen til 80% eller mere af dine negative følelser?
 • Hvilke 20% af de mennesker, du omgås, er årsag til 80% af dine negative følelser?

SE OGSÅ: HUSKER DU AT PRIORITERE TID TIL SUND REFLEKSION?

 

Lad følgende være sagt om Paretos 80/20-princip

Paretos 80/20-princip skal anskues som en observation af, at de fleste ting i livet ikke er jævnt fordelt. 80/20-princippet er altså ikke en lov. Det nytter fx ikke noget kun at bygge de 20% vigtigste procent af en bro – broen skal bygges 100% færdig, før den kan benyttes.

Det essentielle i 80/20-princippet er, at de fleste ting i livet (indsats, belønning, output) ikke er jævnt fordelt – noget/nogen bidrager mere end andet/andre. Livet er ikke fair, så sørg for at fokusere smart og nyttemaksimerende ift. det liv, du ønsker at leve.

Den perfekte verden, hvor alt er ligeligt fordelt, eksisterer ikke. Ingen input bidrager med et ensartet output. Ingen medarbejdere bidrager med samme produktivitet. Ingen investeringer bidrager med ens afkast. Vær effektiv, fornuftig og fokuser smart.

SE OGSÅ: 3 TEKNIKKER TIL AT FÅ MERE UD AF DØGNETS 24 TIMER

 

Afsluttende tanker om Paretos 80/20-princip

Paretos 80/20-princip gælder naturligvis ikke altid og alle steder i livet. Pointen er at erkende, at der eksisterer en skævdeling de fleste steder i livet, og at du med fokus på de rette 20% kan træffe langt bedre beslutninger og få bedre afkast af dine investeringer.

Har du fokus på Paretos 80/20-princip i de rigtige sammenhænge, kan du optimere dit tidsforbrug, booste din effektivitet og producere væsentligt større og bedre afkast. Find de aktiviteter der genererer størstedelen af de ønskede resultater og giv dem opmærksomhed.

Personligt anvender jeg 80/20-princippet i stor stil i mit liv. Jeg har blandt andet anvendt pareto-princippet til at finde frem til nogle super effektive træningsteknikker, så jeg har fået optimeret mine ønskede træningsresultater med et minimalt tidsforbrug.

Det vil være super fedt, hvis du smider en kommentar eller en mail, hvor du deler dine bedste hacks til at arbejde smartere, præstere bedre og booste produktivitet.

SE OGSÅ: STYRKEN AF DIT “HVORFOR”, ER AFGØRENDE FOR SUCCES

 

FÅ STYR PÅ DINE VIGTIGSTE INDSATSER

[mailmunch-form id="617934"]

Skriv din kommentar her
Venligst indtast dit navn her