JAGTEN PÅ “DEN PERFEKTE PLAN” HANDLINGSLAMMER DIG

OVERTÆNKNING HANDLINGSLAMMER

Jagten på det bedste, kan nemt blive det godes fjende, og din alt for perfektionistiske tilgang handlingslammer dine gode intentioner i livet

Du vil egentlig bare gøre det så godt som overhovedet muligt, og sikrer dig bedst muligt mod at træffe dårlige beslutninger, men din perfektionistiske overtænkning af alle dine planer, gøremål og projekter “dræber” konstant dine gode intentioner.

Det giver bestemt mening at komme frem til resultater, vi kan stå inde for – helt sikkert! Men er vi for perfektionistiske, risikerer vi nemt at tage al glæde, handling og fremskridt ud af processen, der i sidste ende lader vores gode intentioner gå til grunde.

Lad ikke tanken om “det bedste” blive “de gode” handlingers fjende.

Jeg påstår ikke at din perfektionistisk tilgang altid er forkert, og du ved bedst selv om det virker for dig. Der er naturligvis også visse brancher og livsområder, hvor perfektionisme og “det bedste” er det eneste, der er godt nok, men…

For de fleste menneskers vedkommende kan perfektionisme, overtænkning og vores egne (urealistiske) forventninger tage overhånd og blive til en besættelse, der kvæler vores glæde, handling, fremskridt og gode intentioner i processen.

SE OGSÅ: TØM HOVEDET OG FIND OVERSKUD TIL DE VIGTIGSTE TING

 

BEGRÆNS DIN OVERTÆNKNINGSTID

Prøv at give lidt mere slip din overtænkning og din overdrevne perfektionisme i forhold til din næste gode intention. Sæt en tidsramme for din tænketid og planlægning, og gå så i gang med det eller de første små skridt i retningen af dine gode intentioner.

Lær af dine fejl. Juster din slagplan hen ad vejen og prøv igen.

Brug den feedback du får fra dine “gode nok” indsatser til at forbedre dig fremadrettet. Du vil sandsynligvis opleve at skabe flere resultater og mere glæde i processen fremfor at slå dig selv i hovedet med perfektionismens handlingslammende hammer!

Når vi begår fejl i livet, og det gør vi alle, så er den rette mentale indstilling (det rette mindset) guld værd. Der ligger nemlig en gave gemt, som vi kan (og helst) skal udnytte til at gribe næste forsøg, forandring, projekt bedre an:

F – FEJL

E – ER

J – JUSTERBAR

L – LÆRING

Pssst… Når det, du plejer at gøre ikke virker, så gør noget andet.

SE OGSÅ: SLIP FRI AF DIN OVERTÆNKNING, SPEKULATION OG BEKYMRING

 

Er du fanget i overtænkningens jerngreb?

Mange af os har oplevet, at vi har gode intentioner om at skabe fremskridt og resultater i forhold til noget meningsfuldt, for så at blive fanget i overtænkningens jerngreb – igen!

Tankerne kører rundt i vores hoveder, og vi kan ikke komme videre til handling. Men det er muligt at bryde fri og omsætte vores gode intentioner til virkelighed. Videoen og artiklen, giver dig ikke et quick-fix, men en hjælp til at bryde fri af overtænkningens jerngreb.

Accepter dine tanker: Første skridt på vejen mod handling er at registrere og acceptere dine tankervaner. Det betyder ikke, at du skal handle på hver eneste tanke, der dukker op, men blot at du lader dem passere uden at blive fanget i en endeløs cyklus af overanalyse.

Prioriter og skab momentum: Prioriter hvilke gode intentioner du først ønsker handling på. I nogle handlingslammede situationer kan det give mening, at du start med små og mindre vigtige gøremål, der beviser din egen handlekraft og skaber momentum.

Skab klare mål og delmål: Vage intentioner som “jeg vil gerne være mere aktiv” eller “jeg vil gerne lære noget nyt” er ikke specifikke nok til at få hjernen som medspiller, så den guider dig mod handling. Definér i stedet mål, der er målbare, opnåelige og tidsbestemte.

Lav en implementeringsintention: Fx “Jeg går en tur i 30 minutter hver dag klokken 17, inden jeg laver aftensmad”. Skab klarhed over hvad du vil, hvor og hvornår det skal ske og med hvem det evt. skal ske.

Gør så din klare intention synlig for dig selv fx med en kalenderaftale, der giver dig en påmindelse, når din gode intention (fremtidige gode vane) skal finde sted.

SE OGSÅ: GLEM DEN PERFEKTE PLAN OG TAG DET FØRSTE SKRIDT NU

 

TAG SMÅ SKRIDT FREMAD

Når du har fastlagt dine mål, kan det være fristende at springe ud i handling og forsøge at ændre alt på én gang. Men ofte er det mere effektivt at tage små skridt. Del dine mål op i mindre delmål, der er mere håndterbare og mindre skræmmende.

På den måde kan du opleve fremskridt og succeser undervejs, hvilket øger din motivation og selvtillid. Gør fremskridt ekstra tilfredsstillende for din hjerne, ved at lave en synligt hængende tjekliste med handlingsorienterede “næste lille skridt”, som du kan tjekke af.

Find støtte og ansvarlighed: At bryde fri af overtænkningens jerngreb kan være svært, og det kan være nyttigt at have støtte og ansvarlighed. Del dine mål med en pålidelig ven, familiemedlem eller en professionel, der kan støtte dig på din rejse og holde dig ansvarlig.

SE OGSÅ: TAG STYRINGEN MED TO-DO-LISTE HACKS – DER VIRKER!

 

JO, DU KAN OGSÅ SLIPPE FRI

At slippe fri af overtænkningens jerngreb og omsætte dine gode intentioner til virkelighed kræver bevidst indsats og handling. Videoens og artiklens tips vil forhåbentligt hjælpe dig godt i gang med at bryde fri af overtænkning og komme fra tanke til handling.

Husk, at det er en proces, der kræver tid og vedholdenhed, men med hvert skridt tager du dig nærmere dine ønskede resultater. Anerkend at alle fremskridt er fremskridt, så lad os bryde fri af overtænkningens jerngreb og begynde at handle ét skridt ad gangen – nu!

SE OGSÅ: UNDGÅ AT FØLE DIG UPRODUKTIV MED OMVENDT TO-DO LISTE

 

[mailmunch-form id="617934"]

Skriv din kommentar her
Venligst indtast dit navn her